SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENDAFTARAN YAYASAN
DI BAWAH AKTA PEMEGANG AMANAH ( PEMERBADANAN ) 1952 [ AKTA 258 ]

Maklumat dikemaskini sehingga 1 Ogos 2013.


Nama Yayasan
Contoh: Yayasan Ilmuan

Sila masukkan carian anda dan klik cari