Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 137 126 104 149 - - - - - - - - 516
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 46 29 41 93 - - - - - - - - 209
Semakan Status Yayasan 362 344 425 365 - - - - - - - - 1496
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 39 30 23 18 0 0 0 - - - - - 110
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 51 54 93 70 - - - - - - - - 268
JUMLAH 636 583 686 695 - - - - - - - - 2600

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: