Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 329 383 398 36 - - - - - - - - 1146
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 149 170 124 16 - - - - - - - - 459
Semakan Status Yayasan 350 396 314 14 - - - - - - - - 1074
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Komen 0 1 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 28 34 5 - 0 0 0 - - - - - 67
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 80 83 7 - - - - - - - - 223
JUMLAH 909 1064 924 73 - - - - - - - - 2970

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: