Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 137 78 - - - - - - - - - - 215
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 46 22 - - - - - - - - - - 68
Semakan Status Yayasan 362 235 - - - - - - - - - - 597
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 39 19 - - 0 0 0 - - - - - 58
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 51 42 - - - - - - - - - - 93
JUMLAH 636 396 - - - - - - - - - - 1032

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: