Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2023
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 139 179 303 159 241 60 - - - - - - 1081
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 2 - 1 - - 2 - - - - - - 5
Semakan Status Yayasan 460 474 583 348 603 152 - - - - - - 2620
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 3 6 4 1 2 0 0 0 - - - - 16
Komen 6 3 1 0 3 0 0 0 - - - - 13
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 8 8 1 7 4 2 0 - - - - - 30
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 17 22 18 17 28 6 - - - - - - 108
JUMLAH 635 692 911 532 881 222 - - - - - - 3873

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: