Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 212 198 224 173 152 195 251 336 275 262 180 - 2458
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 53 64 104 49 69 86 135 121 126 108 66 - 981
Semakan Status Yayasan 307 320 289 334 321 321 665 492 543 421 130 - 4143
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 1 1 0 0 0 2 1 2 - - 7
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 51 26 37 15 6 18 29 46 39 53 29 - 349
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 69 51 91 70 128 209 174 161 92 42 - 1140
JUMLAH 677 677 706 663 618 748 1289 1171 1145 938 447 - 9079

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: