Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2021
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 636 594 630 481 465 435 749 688 807 424 - - 5909
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 283 241 215 177 155 100 242 284 443 193 - - 2333
Semakan Status Yayasan 343 318 473 422 316 484 530 802 654 506 - - 4848
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 1 0 3 1 1 18 16 - - 40
Komen 1 2 1 0 0 2 5 6 12 15 - - 44
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 1 1 1 - 0 0 1 2 - - - - 6
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 72 67 77 116 73 100 101 114 128 122 - - 970
JUMLAH 1336 1223 1397 1197 1009 1124 1629 1897 2062 1276 - - 14150

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: