Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 329 383 398 324 402 468 553 468 552 518 458 69 4922
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 149 170 124 125 167 215 173 203 244 171 196 16 1953
Semakan Status Yayasan 350 396 314 227 196 299 310 332 410 468 315 21 3638
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - 2
Komen 0 1 0 0 1 1 3 2 - - 2 - 10
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 28 34 5 1 1 0 0 - - - - - 69
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 80 83 45 46 62 82 141 98 105 62 3 860
JUMLAH 909 1064 924 722 813 1046 1121 1146 1305 1262 1033 109 11454

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: