Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2021
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 636 594 630 481 465 283 - - - - - - 3089
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 283 241 215 177 155 70 - - - - - - 1141
Semakan Status Yayasan 343 318 473 422 316 261 - - - - - - 2133
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 1 0 2 0 0 - - - - 3
Komen 1 2 1 0 0 0 0 0 - - - - 4
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 1 1 1 - 0 0 0 - - - - - 3
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 72 67 77 116 73 70 - - - - - - 475
JUMLAH 1336 1223 1397 1197 1009 686 - - - - - - 6848

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: