Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2023
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 139 179 303 159 241 204 246 248 283 276 179 25 2482
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 2 - 1 - - 2 - - 1 - - - 6
Semakan Status Yayasan 460 474 583 348 603 481 537 511 614 846 562 107 6126
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 3 6 4 1 2 0 0 0 1 1 - - 18
Komen 6 3 1 0 3 0 1 1 - - 2 - 17
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 8 8 1 7 4 2 0 9 4 6 4 2 55
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 17 22 18 17 28 25 82 15 46 45 20 4 339
JUMLAH 635 692 911 532 881 714 866 784 949 1174 767 138 9043

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: