Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2024
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 222 256 253 157 248 - - - - - - - 1136
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) - - 2 4 - - - - - - - - 6
Semakan Status Yayasan 810 778 816 542 606 - - - - - - - 3552
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 1 1 1 0 0 0 0 - - - - 3
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 14 2 3 4 13 0 0 - - - - - 36
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 29 32 19 37 6 - - - - - - - 123
JUMLAH 1075 1069 1094 745 873 - - - - - - - 4856

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: