Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2022
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 17 18 54 132 92 153 146 234 208 214 181 17 1466
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 2 3 33 63 50 100 15 8 2 2 - - 278
Semakan Status Yayasan 20 16 330 208 254 376 263 332 357 461 419 41 3077
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 1 0 3 2 4 2 4 - 16
Komen 3 2 5 0 1 0 1 10 8 6 1 - 37
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 2 5 - 3 6 13 12 19 17 18 23 1 119
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 43 25 12 52 38 69 68 51 24 45 56 - 483
JUMLAH 87 69 434 458 442 711 508 656 620 748 684 59 5476

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: