Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 329 383 398 324 402 468 553 468 437 - - - 3762
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 149 170 124 125 167 215 173 203 195 - - - 1521
Semakan Status Yayasan 350 396 314 227 196 299 310 332 327 - - - 2751
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - - - 2
Komen 0 1 0 0 1 1 3 2 - - - - 8
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 28 34 5 1 1 0 0 - - - - - 69
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 80 83 45 46 62 82 141 84 - - - 676
JUMLAH 909 1064 924 722 813 1046 1121 1146 1044 - - - 8789

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: