Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2021
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 636 594 141 - - - - - - - - - 1371
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 283 241 40 - - - - - - - - - 564
Semakan Status Yayasan 343 318 90 - - - - - - - - - 751
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Komen 1 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 3
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 1 1 - - 0 0 0 - - - - - 2
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 72 67 30 - - - - - - - - - 169
JUMLAH 1336 1223 301 - - - - - - - - - 2860

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: