Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2022
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 17 18 54 132 47 - - - - - - - 268
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 2 3 33 63 14 - - - - - - - 115
Semakan Status Yayasan 20 16 330 208 118 - - - - - - - 692
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Komen 3 2 5 0 1 0 0 0 - - - - 11
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 2 5 - 3 3 0 0 - - - - - 13
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 43 25 12 52 25 - - - - - - - 157
JUMLAH 87 69 434 458 208 - - - - - - - 1256

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: