Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 156 - - - - - - - - - - - 156
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 31 - - - - - - - - - - - 31
Semakan Status Yayasan 237 - - - - - - - - - - - 237
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 40 - - - 0 0 0 - - - - - 40
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 46 - - - - - - - - - - - 46
JUMLAH 511 - - - - - - - - - - - 511

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: