Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 212 198 224 173 92 - - - - - - - 899
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 53 64 104 49 46 - - - - - - - 316
Semakan Status Yayasan 307 320 289 334 211 - - - - - - - 1461
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 1 1 0 0 0 0 - - - - 2
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 51 26 37 15 4 0 0 - - - - - 133
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 69 51 91 59 - - - - - - - 323
JUMLAH 677 677 706 663 412 - - - - - - - 3135

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: