Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 212 198 194 - - - - - - - - - 604
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 53 64 87 - - - - - - - - - 204
Semakan Status Yayasan 307 320 222 - - - - - - - - - 849
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - - 1
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 51 26 36 - 0 0 0 - - - - - 113
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 69 39 - - - - - - - - - 161
JUMLAH 677 677 579 - - - - - - - - - 1933

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: