qq Statistik Applikasi Online

 

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 60 31 14 25 45 44 30 40 - - - - 289
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 52 20 10 11 44 18 10 13 - - - - 178
Semakan Status Yayasan 152 130 122 194 275 166 56 96 - - - - 1191
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 1 2 0 0 0 0 0 - - - - 3
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 56 37 46 25 11 8 26 17 - - - - 226
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 47 38 32 25 25 54 14 46 - - - - 281
JUMLAH 367 257 226 280 400 290 136 212 - - - - 2168

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: