Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 60 31 14 25 45 41 - - - - - - 216
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 52 20 10 11 44 18 - - - - - - 155
Semakan Status Yayasan 152 130 122 194 275 164 - - - - - - 1037
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 1 2 0 0 0 0 0 - - - - 3
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 56 37 46 25 11 4 0 - - - - - 179
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 47 38 32 25 25 54 - - - - - - 221
JUMLAH 367 257 226 280 400 281 - - - - - - 1811

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: