Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 110 - - - - - - - - - - - 110
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 63 - - - - - - - - - - - 63
Semakan Status Yayasan 136 - - - - - - - - - - - 136
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 15 - - - 0 0 0 - - - - - 15
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 30 - - - - - - - - - - - 30
JUMLAH 354 - - - - - - - - - - - 354

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: