Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 329 383 398 324 402 468 83 - - - - - 2387
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 149 170 124 125 167 215 21 - - - - - 971
Semakan Status Yayasan 350 396 314 227 196 299 33 - - - - - 1815
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 1
Komen 0 1 0 0 1 1 0 0 - - - - 3
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 28 34 5 1 1 0 0 - - - - - 69
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 53 80 83 45 46 62 9 - - - - - 378
JUMLAH 909 1064 924 722 813 1046 146 - - - - - 5624

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: