Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, BHEUU

Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis JUMLAH
Semakan Status Pemegang Amanah (Nama) 137 126 104 162 125 30 82 183 159 195 92 - 1395
Semakan Status Pemegang Amanah (MyID) 46 29 41 99 72 15 53 94 89 94 64 - 696
Semakan Status Yayasan 362 344 425 412 512 102 272 556 367 718 247 - 4317
Maklum balas/Aduan Baru Sistem i-SPAAA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Borang Maklum balas / Pertanyaan Laman Portal 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
Komen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Idea@Inovasi 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Cadangan Buat KP 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
MySMS 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Permohonan Keluar Negeri Atas Urusan Persendirian 39 30 23 20 7 10 43 34 21 65 16 - 308
Semakan Status Permohonan Pendaftaran Yayasan 51 54 93 84 75 19 70 194 141 110 42 - 933
JUMLAH 636 583 686 777 791 176 520 1061 777 1182 461 - 7650

Tarikh dan Masa transaksi terakhir: