Pemecatan Keahlian

Perberhentian dan Pemecatan Ahli

i) Keahlian seseorang ahli boleh dilucutkan oleh Jawatankuasa Tadbir jika ahli berkenaan melanggar mana-mana peruntukan perlembagaan atau peraturan kelab

ii)  Seseorang ahli yang telah dilucut keahliannya boleh diterima semula menjadi ahli dengan persetujuan Jawatankuasa Tadbir setelah rayuan bertulis dikemukakan kepada Jawatankuasa Tadbir.

 

 

Kelab Sukan & Kebajikan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan
maklumat yang dicapai daripada Laman Web ini. 
Hakcipta terpelihara @ 2013 - Kelab Sukan & Kebajikan(KSK),BHEUU, JPM 
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 9.0+ dengan resolusi 1280 x 1024