• Home
  • EKSA BHEUU
  • Perutusan Penaung

Perutusan Penaung

 

   

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu ingin saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi atas limpah nikmat dan kurnia-Nya, BHEUU telah berjaya melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) BHEUU, JPM. EKSA merupakan istilah baharu bagi 5S yang telah disuntik dengan elemen pembaharuan dan penambahbaikan serta disuburkan dengan penjenamaan semula program ini, selari dengan perubahan dan kehendak semasa.

Harapan saya agar warga BHEUU dapat mengubah persepsi dan paradigma terhadap kepentingan pengurusan persekitaran kerja, dalam konteks yang lebih meluas dan bukan sekadar sebagai salah satu aktiviti BHEUU semata-mata.

 

 

 

Ybhg. Datuk Dr. Rose Lina Binti Lazemi
Ketua Pengarah 
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang